Hỗ trợ: 02613 545 662

Top thí đăng ký

Quận huyện
Số lượng

Bảng A

 1. 1
  Thị Xã Gia Nghĩa
  2182
 2. 2
  Huyện Krông Nô
  1940
 3. 3
  Huyện Đắk RLấp
  1589
 4. 4
  Huyện Đắk Mil
  1357
 5. 5
  Huyện Đắk Song
  1067
 6. 6
  Huyện Cư Jut
  836
 7. 7
  Huyện Đắk Glong
  617
 8. 8
  Huyện Tuy Đức
  375

Bảng B

 1. 1
  Huyện Krông Nô
  438
 2. 2
  Thị Xã Gia Nghĩa
  273
 3. 3
  Huyện Cư Jut
  189
 4. 4
  Huyện Đắk Mil
  189
 5. 5
  Huyện Đắk Glong
  180
 6. 6
  Huyện Đắk RLấp
  148
 7. 7
  Huyện Đắk Song
  138
 8. 8
  Huyện Tuy Đức
  83

Hỗ trợ: 02613 545 662

Đã là thành viên?

Chưa có tài khoản?

Thông báo

Tuần thi thứ 1 đã kết thúc.

Tuần thi thứ 2 sẽ diễn ra từ 09h00 ngày 22/10/2018 đến 22h00 ngày 27/10/2018

Thành viên mới?