Hỗ trợ: 02613 545 662

Top thí đăng ký

Quận huyện
Số lượng

Bảng A

 1. 1
  Thị Xã Gia Nghĩa
  3857
 2. 2
  Huyện Đắk RLấp
  3734
 3. 3
  Huyện Krông Nô
  2733
 4. 4
  Huyện Đắk Mil
  2500
 5. 5
  Huyện Cư Jut
  1827
 6. 6
  Huyện Đắk Song
  1763
 7. 7
  Huyện Tuy Đức
  853
 8. 8
  Huyện Đắk Glong
  688

Bảng B

 1. 1
  Huyện Krông Nô
  882
 2. 2
  Thị Xã Gia Nghĩa
  549
 3. 3
  Huyện Đắk RLấp
  334
 4. 4
  Huyện Cư Jut
  285
 5. 5
  Huyện Đắk Mil
  263
 6. 6
  Huyện Đắk Glong
  220
 7. 7
  Huyện Đắk Song
  188
 8. 8
  Huyện Tuy Đức
  161

Hỗ trợ: 02613 545 662

Đã là thành viên?

Chưa có tài khoản?

Thông báo

Vòng thi thứ nhất: Thi trắc nghiệm cá nhân đã kết thúc

Vòng thi thứ hai: Thi tự luận sẽ sớm được diễn ra

Thành viên mới?