Hỗ trợ: 02613 545 662

Top thí sinh thi

Quận huyện
Số lượng

Bảng A

 1. 1
  Thị Xã Gia Nghĩa
  2133
 2. 2
  Huyện Đắk RLấp
  1816
 3. 3
  Huyện Krông Nô
  1291
 4. 4
  Huyện Đắk Song
  1011
 5. 5
  Huyện Đắk Mil
  982
 6. 6
  Huyện Cư Jut
  729
 7. 7
  Huyện Tuy Đức
  518
 8. 8
  Huyện Đắk Glong
  96

Bảng B

 1. 1
  Huyện Krông Nô
  417
 2. 2
  Thị Xã Gia Nghĩa
  257
 3. 3
  Huyện Đắk RLấp
  156
 4. 4
  Huyện Đắk Glong
  122
 5. 5
  Huyện Cư Jut
  121
 6. 6
  Huyện Đắk Mil
  88
 7. 7
  Huyện Tuy Đức
  83
 8. 8
  Huyện Đắk Song
  80

Hỗ trợ: 02613 545 662

Đã là thành viên?

Chưa có tài khoản?

Thông báo

Vòng thi thứ nhất: Thi trắc nghiệm cá nhân đã kết thúc

Vòng thi thứ hai: Thi tự luận sẽ sớm được diễn ra

Thành viên mới?