Hỗ trợ: 02613 545 662

Quá trình Nhà nước phong kiến Việt Nam chiếm hữu và thực thi chủ quyền đối với quần đảo Hoàng Sa và quần đảo Trường Sa

2018-09-20 15:03:43
Nhà nước phong kiến Việt Nam suốt trong 3 thế kỷ, từ thế kỷ XVII đến cuối thế kỷ XIX, dù trải qua 3 triều đại khác nhau, đều đã thực hiện sứ mệnh thiêng liêng của mình, với tư cách là Nhà nước Đại Việt, tiến hành chiếm hữu và thực thi chủ quyền Việt Nam đối với quần đảo Hoàng Sa và quần đảo Trường Sa:

Vị trí của biển, đảo Việt Nam

2018-09-20 15:02:54
Vị trí của biển, đảo Việt Nam

Công ước Liên hợp quốc về Luật Biển 1982 - Hiến pháp về đại dương

2018-09-20 15:02:19
Công ước Liên hợp quốc về Luật Biển 1982 (gọi tắt là Công ước) là một văn kiện quốc tế đa phương đồ sộ, bao gồm 320 điều khoản và 9 phụ lục. Công ước có hiệu lực từ ngày 16/11/1994 và đã trở thành một trong những điều ước quốc tế đa phương quan trọng nhất của thế kỷ XX và là điều ước quốc tế phổ cập với 164 quốc gia thành viên, tính đến thời điểm hiện nay.

Một số văn bản pháp lý về biển đảo Việt Nam

2018-09-20 15:01:42
Các văn bản thể hiện chủ trương, quan điểm của Đảng, Nhà nước về các vấn đề liên quan đến xây dựng, phát triển và bảo vệ biển đảo Việt Nam

Video nổi bật

Xem thêm

Hỗ trợ: 02613 545 662

Đã là thành viên?

Chưa có tài khoản?

Thông báo

Vòng thi thứ nhất: Thi trắc nghiệm cá nhân đã kết thúc

Vòng thi thứ hai: Thi tự luận sẽ sớm được diễn ra

Thành viên mới?