Hỗ trợ: 02613 545 662

Những chiến công tiêu biểu của Hải quân Việt Nam

2018-10-12 22:45:58
Trải qua hơn nửa thế kỷ xây dựng, chiến đấu và công tác, Hải quân nhân dân Việt Nam đã không ngừng phát triển, trưởng thành nhanh chóng, chiến thắng vẻ vang, có nhiều đóng góp xứng đáng vào thắng lợi của cuộc chiến tranh giải phóng dân tộc, bảo vệ đất nước, làm nhiệm vụ quốc tế giúp bạn, cũng như trong sự nghiệp đổi mới, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc hiện nay. Nhiều chiến công xuất sắc của Hải quân đã đi vào lịch sử như những biểu tượng của chủ nghĩa anh hùng cách mạng Việt Nam.

Chiến dịch giải phóng Trường Sa năm 1975

2018-10-12 22:04:56
Chiến thắng giải phóng các đảo thuộc quần đảo Trường Sa là một chiến công to lớn của bộ đội Hải quân trong đại thắng mùa Xuân năm 1975, góp phần giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất Tổ quốc...

Quan điểm, chủ trương mới của Đảng về Chiến lược biển.

2018-10-12 15:37:22
Từ ngày 02/10 đến ngày 06/10/2018, tại Thủ đô Hà Nội, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XII họp Hội nghị lần thứ tám để thảo luận, cho ý kiến về nhiều vấn đề quan trọng, trong đó cónội dung Tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khoá X về Chiến lược biển Việt Nam đến năm 2020. Kết thúc Hội nghị BCH TW đã thống nhất ban hành Nghị quyết mới về Chiến lược phát triển bền vững kinh tế biển Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045. BTC Cuộc thi xin giới thiệu với các bạn, nội dung nói về Nghị quyết mới, trích từ Bài phát biểu bế mạc Hội nghị của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng.

Lập trường của Việt Nam trong giải quyết các vấn đề tranh chấp trên Biển Đông

2018-10-12 15:32:05
Giải quyết các vấn đề tranh chấp trên Biển Đông là một quá trình lâu dài, khó khăn, phức tạp vì liên quan đến nhiều nước, nhiều bên. Giữ vững chủ quyền toàn vẹn lãnh thổ và duy trì hoà bình ổn định ở Biển Đông là những vấn đề mang tính toàn cục.

Vài nét về đội Hoàng Sa và đội Bắc Hải

2018-10-12 08:01:30
 Suốt trong ba thế kỷ, từ thế kỷ XVII đến đầu thế kỷ XIX, một tổ chức của nhà nước, đội Hoàng Sa và đội Bắc Hải (do đội Hoàng Sa kiêm quản), là bằng chứng hùng hồn có giá trị pháp lý về sự xác lập chủ quyền của Đại Việt ở Đàng Trong đối với Hoàng Sa.

Quá trình thực thi chủ quyền đối với Hoàng Sa và Trường Sa từ 1975 đến nay

2018-10-12 07:55:06
Ngày 02 tháng 7 năm 1976, tại kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khóa 6 (1976-1981), Quốc hội của nước Việt Nam thống nhất được bầu vào ngày 25 tháng 4 năm 1976, đã quyết định đổi tên nước là CHXHCN Việt Nam. Nhà nước CHXHCN Việt Nam hoàn toàn có nghĩa vụ, quyền hạn tiếp tục quản lý và bảo vệ chủ quyền của Việt Nam đối với quần đảo Hoàng Sa và quần đảo Trường Sa...

Quá trình thực thi chủ quyền đối với Hoàng Sa và Trường Sa thời kỳ 1945 - 1975

2018-10-12 07:53:24
Theo Hiệp định ngày 8 tháng 3 năm 1949, Pháp dựng lên chính quyền thân Pháp, gọi là Quốc gia Việt Nam do cựu hoàng Bảo Đại đứng đầu; tuy nhiên, trong thực tế quân đội Pháp vẫn làm chủ Biển Đông, trong đó có hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa...

Quá trình thực thi chủ quyền đối với Hoàng Sa và Trường Sa thời kỳ thuộc Pháp

2018-10-12 07:51:27
Theo Hiệp ước Pa-tơ-nốt năm 1884, Chính quyền thuộc địa Pháp đã tiến hành các hoạt động đại diện cho Nhà nước Việt Nam trong việc tiếp tục bảo vệ quản lý và khẳng định chủ quyền của Việt Nam đối với hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa,

Quá trình hình thành và phát triển của Hải quân nhân dân Việt Nam

2018-10-11 08:04:36
Hải quân nhân dân (HQND) Việt Nam có truyền thống rất vẻ vang, lập công lớn trong chống chiến tranh phá hoại miền Bắc của Không quân và Hải quân Mỹ, nhất là thành tích chống phong toả đường biển và các nhiệm vụ được giao trong chiến dịch Hồ Chí Minh lịch sử. Quá trình xây dựng, chiến đấu, chiến thắng và trưởng thành gắn với từng giai đoạn phát triển.

Khái quát về Hải quân nhân dân Việt Nam

2018-10-11 07:42:24
Quân chủng Hải quân là lực lượng nòng cốt bảo vệ chủ quyền quốc gia của Việt Nam trên biển. Hải quân nhân dân Việt Nam có nhiệm vụ quản lý và kiểm soát chặt chẽ các vùng biển, hải đảo thuộc chủ quyền của Việt Nam trên Biển Đông...

Video nổi bật

Xem thêm

Hỗ trợ: 02613 545 662

Đã là thành viên?

Chưa có tài khoản?

Thông báo

Vòng thi thứ nhất: Thi trắc nghiệm cá nhân đã kết thúc

Vòng thi thứ hai: Thi tự luận sẽ sớm được diễn ra

Thành viên mới?