Hỗ trợ: 02613 545 662

Một số khái niệm pháp lý liên quan đến quyền, chủ quyền của quốc gia trên Biển

2018-10-14 12:44:16
Một số khái niệm pháp lý liên quan đến quyền, chủ quyền của quốc gia trên Biển.

Định hướng các văn bản pháp luật về Biển cần tham khảo

2018-10-10 13:51:25
BTC Cuộc thi định hướng một số văn bản pháp luật về biển để các thí sinh tham khảo.

Giới thiệu Luật Thủy sản 2017

2018-10-09 14:41:15
 Ngày 21/11/2017, tại kỳ họp thứ 4 Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XIV đã thông qua Luật Thủy sản (số 18/2017/QH14), có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/01/2019, dưới đây là những nội dung cơ bản của Luật Thủy sản năm 2017.

Luật Biển Việt Nam - Căn cứ pháp lý đấu tranh bảo vệ chủ quyền biển, đảo của Việt Nam ở biển Đông

2018-10-09 14:14:04
Luật Biển Việt Nam - Căn cứ pháp lý đấu tranh bảo vệ chủ quyền biển, đảo của Việt Nam ở biển Đông Trên cơ sở các căn cứ và nguyên tắc pháp lý của Công ước Luật Biển năm 1982, các nước ven biển đều xây dựng cho mình các văn bản pháp lý về biển, lãnh hải, vùng tiếp giáp lãnh hải và vùng đặc quyền kinh tế, thềm lục địa.

Công ước Liên hợp quốc về Luật Biển 1982 - Hiến pháp về đại dương

2018-09-20 15:02:19
Công ước Liên hợp quốc về Luật Biển 1982 (gọi tắt là Công ước) là một văn kiện quốc tế đa phương đồ sộ, bao gồm 320 điều khoản và 9 phụ lục. Công ước có hiệu lực từ ngày 16/11/1994 và đã trở thành một trong những điều ước quốc tế đa phương quan trọng nhất của thế kỷ XX và là điều ước quốc tế phổ cập với 164 quốc gia thành viên, tính đến thời điểm hiện nay.

Video nổi bật

Xem thêm

Hỗ trợ: 02613 545 662

Đã là thành viên?

Chưa có tài khoản?

Thông báo

Tuần thi thứ 1 đã kết thúc.

Tuần thi thứ 2 sẽ diễn ra từ 09h00 ngày 22/10/2018 đến 22h00 ngày 27/10/2018

Thành viên mới?