Hỗ trợ: 02613 545 662

Toàn cảnh Chiến dịch bảo vệ các đảo ở Trường Sa năm 1988

2018-10-31 16:17:44
Cuối năm 1986, tình hình trên Biển Đông, đặc biệt là khu vực quần đảo Trường Sa có những diễn biến hết sức phức tạp. Trung Quốc sử dụng một tàu dưới dạng đánh cá, không số đến vùng Biển Đông trắng trợn tiến hành các hoạt động nghiên cứu trong vùng biển thuộc chủ quyền của Việt Nam.

KHÁI QUÁT VỀ THỀM LỤC ĐỊA PHÍA NAM VÀ NHÀ GIÀN DK1

2018-10-16 11:00:05
Tính đến năm 2011, Nhà nước đã đầu tư xây dựng 23 nhà giàn trên 6 bãi ngầm ở khu vực DKI. Do thời tiết, thiên nhiên khắc nhiệt, trước những cơn bão, sóng to gió lớn đã làm một số nhà giàn bị đổ: nhà giàn DKI/3 (Phúc Tần) bị đổ năm 1990; Nhà giàn DKI/4 (Ba Kè) bị đổ năm 1993; nhà DKI/6 (Phúc Nguyên) bị đổ năm 1998; nhà DKI/5 (Tư Chính) bị đổ năm 1999 đã làm 6 cán bộ, chiến sĩ tiểu đoàn DKI hy sinh và nhà giàn DKI/1, DKI/14 (Tư Chính) cũng không còn nguyên vẹn, do sóng gió đánh nghiêng cũng bị rung lắc mạnh. 

Những chiến công tiêu biểu của Hải quân Việt Nam

2018-10-12 22:45:58
Trải qua hơn nửa thế kỷ xây dựng, chiến đấu và công tác, Hải quân nhân dân Việt Nam đã không ngừng phát triển, trưởng thành nhanh chóng, chiến thắng vẻ vang, có nhiều đóng góp xứng đáng vào thắng lợi của cuộc chiến tranh giải phóng dân tộc, bảo vệ đất nước, làm nhiệm vụ quốc tế giúp bạn, cũng như trong sự nghiệp đổi mới, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc hiện nay. Nhiều chiến công xuất sắc của Hải quân đã đi vào lịch sử như những biểu tượng của chủ nghĩa anh hùng cách mạng Việt Nam.

Chiến dịch giải phóng Trường Sa năm 1975

2018-10-12 22:04:56
Chiến thắng giải phóng các đảo thuộc quần đảo Trường Sa là một chiến công to lớn của bộ đội Hải quân trong đại thắng mùa Xuân năm 1975, góp phần giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất Tổ quốc...

Quá trình hình thành và phát triển của Hải quân nhân dân Việt Nam

2018-10-11 08:04:36
Hải quân nhân dân (HQND) Việt Nam có truyền thống rất vẻ vang, lập công lớn trong chống chiến tranh phá hoại miền Bắc của Không quân và Hải quân Mỹ, nhất là thành tích chống phong toả đường biển và các nhiệm vụ được giao trong chiến dịch Hồ Chí Minh lịch sử. Quá trình xây dựng, chiến đấu, chiến thắng và trưởng thành gắn với từng giai đoạn phát triển.

Khái quát về Hải quân nhân dân Việt Nam

2018-10-11 07:42:24
Quân chủng Hải quân là lực lượng nòng cốt bảo vệ chủ quyền quốc gia của Việt Nam trên biển. Hải quân nhân dân Việt Nam có nhiệm vụ quản lý và kiểm soát chặt chẽ các vùng biển, hải đảo thuộc chủ quyền của Việt Nam trên Biển Đông...

Video nổi bật

Xem thêm

Hỗ trợ: 02613 545 662

Đã là thành viên?

Chưa có tài khoản?

Thông báo

Vòng thi thứ nhất: Thi trắc nghiệm cá nhân đã kết thúc

Vòng thi thứ hai: Thi tự luận sẽ sớm được diễn ra

Thành viên mới?