Hỗ trợ: 02613 545 662

Nghị quyết về Chiến lược phát triển bền vững kinh tế biển Việt Nam đến năm 2030

2018-10-25 20:13:04
Hội nghị lần thứ 8 Ban Chấp hành Trung ương Khóa XII đã ban hành Nghị quyết về Chiến lược phát triển bền vững kinh tế biển Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045. BTC Cuộc thi trân trọng giới thiệu toàn văn Nghị quyết. Đây sẽ là nguồn tư liệu quý cho các tuần thi còn lại.

Về Chiến lược biển Việt Nam đến năm 2020

2018-10-19 10:39:50
Hội nghị lần thứ 4 ban Chấp hành Trung ương Đảng (khoá X) đã thông qua Nghị quyết số 09-NQ/TW ngày 09/02/2007 "Về chiến lược biển Việt Nam đến năm 2020", trong đó nhấn mạnh "Thế kỷ XXI được thế giới xem là thế kỷ của đại dương". Nghị quyết đã xác định các quan điểm chỉ đạo của Đảng về định hướng chiến lược biển Việt Nam đến năm 2020, cụ thể như sau:

10 năm Chiến lược biển Việt Nam: Nỗ lực thành quốc gia mạnh từ biển

2018-10-12 23:57:36
Sau 10 năm thực hiện Chiến lược biển Việt Nam (2007-2017), năm lĩnh vực ưu tiên phát triển là khai thác và chế biến hải sản; phát triển kinh tế hàng hải; phát triển du lịch và nghỉ dưỡng biển; tăng xây dựng các khu kinh tế, khu công nghiệp; khai thác, chế biến dầu khí đã đạt một số kết quả nhất định.

Quan điểm, chủ trương mới của Đảng về Chiến lược biển.

2018-10-12 15:37:22
Từ ngày 02/10 đến ngày 06/10/2018, tại Thủ đô Hà Nội, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XII họp Hội nghị lần thứ tám để thảo luận, cho ý kiến về nhiều vấn đề quan trọng, trong đó cónội dung Tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khoá X về Chiến lược biển Việt Nam đến năm 2020. Kết thúc Hội nghị BCH TW đã thống nhất ban hành Nghị quyết mới về Chiến lược phát triển bền vững kinh tế biển Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045. BTC Cuộc thi xin giới thiệu với các bạn, nội dung nói về Nghị quyết mới, trích từ Bài phát biểu bế mạc Hội nghị của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng.

Lập trường của Việt Nam trong giải quyết các vấn đề tranh chấp trên Biển Đông

2018-10-12 15:32:05
Giải quyết các vấn đề tranh chấp trên Biển Đông là một quá trình lâu dài, khó khăn, phức tạp vì liên quan đến nhiều nước, nhiều bên. Giữ vững chủ quyền toàn vẹn lãnh thổ và duy trì hoà bình ổn định ở Biển Đông là những vấn đề mang tính toàn cục.

Một số văn bản pháp lý về biển đảo Việt Nam

2018-09-20 15:01:42
Các văn bản thể hiện chủ trương, quan điểm của Đảng, Nhà nước về các vấn đề liên quan đến xây dựng, phát triển và bảo vệ biển đảo Việt Nam

Video nổi bật

Xem thêm

Hỗ trợ: 02613 545 662

Đã là thành viên?

Chưa có tài khoản?

Thông báo

Vòng thi thứ nhất: Thi trắc nghiệm cá nhân đã kết thúc

Vòng thi thứ hai: Thi tự luận sẽ sớm được diễn ra

Thành viên mới?