Hỗ trợ: 02613 545 662

Tổng số: 11013 thí sinh
 • STT
 • Họ tên
 • Ngày sinh
 • Lớp
 • Trường
 • Đơn vị
 • Thành phố
 • Quận/Huyện
 • 1
 • chuchinhpro
 • 16-5-2001
 • 12c2
 • THPT Phạm Văn Đồng
 • Đắk Nông
 • Huyện Đắk RLấp
 • 3
 • dangthihoangtonga
 • 29-10-2001
 • 12c2
 • THPT Phạm Văn Đồng
 • Đắk Nông
 • Huyện Đắk RLấp
 • 8
 • Hồ Thanh Sang
 • 2-9-2001
 • 12C2
 • THPT Phạm Văn Đồng
 • Đắk Nông
 • Huyện Đắk RLấp
 • 13
 • Thị Tiền
 • 5-3-2000
 • 12c2
 • THPT Phạm Văn Đồng
 • Đắk Nông
 • Huyện Đắk RLấp
 • 16
 • Lê Toàn
 • 1-7-2003
 • 10A2
 • THPT Gia Nghĩa
 • Đắk Nông
 • Thị Xã Gia Nghĩa
 • 19
 • lò thị nam
 • 10-11-2002
 • 11b2
 • THPT Trần Phú
 • Đắk Nông
 • Huyện Krông Nô

Hỗ trợ: 02613 545 662

Đã là thành viên?

Chưa có tài khoản?

Thông báo

Tuần thi thứ 1 đã kết thúc.

Tuần thi thứ 2 sẽ diễn ra từ 09h00 ngày 22/10/2018 đến 22h00 ngày 27/10/2018

Thành viên mới?