Hỗ trợ: 02613 545 662

Tổng số: 19840 thí sinh
 • STT
 • Họ tên
 • Ngày sinh
 • Lớp
 • Trường
 • Đơn vị
 • Thành phố
 • Quận/Huyện
 • 6
 • ctth
 • 10-10-1995
 • 12a4
 • THPT Nguyễn Du
 • Đắk Nông
 • Huyện Đắk Mil
 • 7
 • nguyenthuuyen
 • 27-5-2000
 • 12a4
 • THPT Nguyễn Du
 • Đắk Nông
 • Huyện Đắk Mil
 • 9
 • Y'Gia Min
 • 30-11-2000
 • 12a4
 • THPT Nguyễn Du
 • Đắk Nông
 • Huyện Đắk Mil
 • 10
 • Lê Văn Sơn
 • 1-1-2001
 • 12a4
 • THPT Nguyễn Du
 • Đắk Nông
 • Huyện Đắk Mil
 • 13
 • dũng
 • 29-6-2001
 • Đắk Nông
 • Huyện Đắk Mil

Hỗ trợ: 02613 545 662

Đã là thành viên?

Chưa có tài khoản?

Thông báo

Vòng thi thứ nhất: Thi trắc nghiệm cá nhân đã kết thúc

Vòng thi thứ hai: Thi tự luận sẽ sớm được diễn ra

Thành viên mới?