Hỗ trợ: 02613 545 662

Thông báo về việc sửa đổi, bổ sung thể lệ cuộc thi

2018-10-04 14:01:52

Nhằm tạo điều kiện tốt nhất cho Thí sinh tham gia Cuộc thi, Ban Tổ chức Cuộc thi thông báo sửa đổi bổ sung Thể lệ như sau:

1. Bổ sung điều khoản ở Vòng thi thứ nhất: Thi trắc nghiệm cá nhân. Cụ thể như sau:  “Ở mỗi tuần thi, thí sinh được tham gia dự thi nhiều nhất là 03 lần, kết quả của lần thi có điểm cao nhất sẽ được chọn để xếp hạng.”

2. Sửa đổi lỗi đánh máy về thời gian tổ chức vòng thi trắc nghiệm. Cụ thể như sau:

Thay nội dung “Thời gian thi trắc nghiệm cá nhân: Từ 10h00 ngày 15/10/2018 đến 22h00 ngày 04/11/2018” bằng nội dung: “Thời gian thi trắc nghiệm cá nhân: Từ  09h00 ngày 14/10/2018 đến 22h00 ngày 10/11/2018

3. Bổ sung thông tin về số điện thoại hỗ trợ kỹ thuật:

- Trong quá trình tham gia dự thi Vòng thi trắc nghiệm, nếu có vấn đề tư vấn về kỹ thuật, cách thức dự thi, v.v… thí sinh có thể liên hệ số điện thoại tư vấn: 1900636444 ( Trong giờ HC từ T2 - T6 ) -- 1900636228 ( Ngoài giờ HC, T7+CN, Ngày Lễ Tết )

Ban Tổ chức Cuộc thi trân trọng Thông báo.

Video nổi bật

Xem thêm

Hỗ trợ: 02613 545 662

Đã là thành viên?

Chưa có tài khoản?

Thông báo

Vòng thi thứ nhất: Thi trắc nghiệm cá nhân đã kết thúc

Vòng thi thứ hai: Thi tự luận sẽ sớm được diễn ra

Thành viên mới?