Hỗ trợ: 02613 545 662

Thông báo về việc kiểm tra kết quả thi tuần 1

2018-10-24 15:25:47

Căn cứ theo thể lệ cuộc thi đã ban hành Ban tổ chức Cuộc thi thông báo nội dung như sau:

Ban tổ chức Cuộc thi  dự kiến sẽ công bố kết quả và trao giải Vòng thi thứ  nhất: Thi trắc nghiệm cá nhân – tuần 1 vào ngày 26/10/2018

Để đảm bảo công khai, minh bạch về kết quả thi và quyền lợi của thí sinh tham dự cuộc thi. Ban tổ chức đề nghị:

+ Đối với  thí sinh: Truy cập hệ thống và kiểm tra kết quả thi, nếu có vấn đề thắc mắc về kết quả thi phải thông báo đến Ban tổ chức trước 12h00 ngày 25/10/2018 để được giải đáp.

+ Đối với các đơn vị: Đôn đốc nhắc nhở thí sinh của đơn vị mình truy cập hệ thống để kiểm tra kết quả thi

Sau thời gian trên Ban tổ chức sẽ không tiếp nhận và giải quyết các thắc mắc và khiếu nại về kết quả thi.

Video nổi bật

Xem thêm

Hỗ trợ: 02613 545 662

Đã là thành viên?

Chưa có tài khoản?

Thông báo

Vòng thi thứ nhất: Thi trắc nghiệm cá nhân đã kết thúc

Vòng thi thứ hai: Thi tự luận sẽ sớm được diễn ra

Thành viên mới?