Hỗ trợ: 02613 545 662

Thông báo về việc cập nhật tài khoản thí sinh

2018-10-19 16:01:34

Căn cứ vào tình hình thực tế, phản ảnh của đơn vị và thí sinh tham gia cuộc thi. Ban Tổ chức Cuộc thi thông báo nội dung như sau:
1. Tài khoản đã đăng ký nhưng không hiện thi trên website
Nguyên nhân: Hệ thống chỉ hiện thị những thí sinh đã đăng ký và cập nhật đầy đủ thông tin cá nhân theo quy định. Các thí sinh đã đăng ký nhưng không cập nhập đầy đủ thông tin hệ thống không ghi nhận và hiển thị trên website.
Khắc phục: Thí sinh đăng nhập bằng tài khoản đã đăng ký và tham gia thi, hệ thống sẽ yêu cầu cập nhật thông tin cá nhân.
2. Điều chỉnh thời gian cập nhật và sửa đổi thông tin cá nhân
Hệ thống sẽ mở để thí sinh cập nhật thông tin cá nhân đến 11h00 ngày 27/10/2018. Sau thời gian trên các tài khoản không cập nhật đầy đủ thông tin sẽ bị xóa tài khoản.
Ban Tổ chức Cuộc thi trân trọng Thông báo.

Video nổi bật

Xem thêm

Hỗ trợ: 02613 545 662

Đã là thành viên?

Chưa có tài khoản?

Thông báo

Vòng thi thứ nhất: Thi trắc nghiệm cá nhân đã kết thúc

Vòng thi thứ hai: Thi tự luận sẽ sớm được diễn ra

Thành viên mới?