Hỗ trợ: 02613 545 662

THÔNG BÁO KẾT QUẢ CHÍNH THỨC VÀ CHỦ ĐỀ VÒNG 2

2018-11-22 11:05:49

THÔNG BÁO KẾT QUẢ CHÍNH THỨC VÀ CHỦ ĐỀ VÒNG 2

Tại văn bản chính thức tại đây: THÔNG BÁO CỦA BTC

Cuộc thi “Tìm hiểu về biển, đảo Việt Nam” năm 2018 trên địa bàn tỉnh Đắk Nông đã kết thức vòng thi thứ nhất  - vòng thi trắc nghiệm, căn cứ kết quả tổng số điểm của các thí sinh tham gia dự thi qua 4 tuần thi trắc nghiệm, Ban Tổ chức Cuộc thi thông báo danh sách thí sinh đủ điều kiện tham dự vòng thi tự luận và chủ đề, phương thức dự thi vòng thi tự luận như sau:

I. DANH SÁCH DANH SÁCH THÍ SINH ĐỦ ĐIỀU KIỆN THAM DỰ VÒNG THI TỰ LUẬN

1. Căn cứ kết quả tổng số điểm của các thí sinh tham gia dự thi qua 4 tuần thi thi trắc nghiệm; nhằm tạo điều kiện mở rộng cho các thí sinh tham gia dự thi ở vòng tiếp theo, Ban Tổ chức Cuộc thi  quyết định sửa đổi Thể lệ, cụ thể như sau: không sử dụng điều kiện “Thí sinh tối thiểu phải đạt 500 điểm/4 vòng thi.” để xét chọn thí sinh đủ điều kiện vào Vòng 2. Việc lựa chọn thí sinh đủ điều kiện vào Vòng 2 được lựa chọn từ thí sinh có điểm cao nhất đến đủ 100 thí sinh; đối với những thí sinh có điểm bằng nhau, ưu tiên thứ tự xét chọn theo thời gian tham gia dự thi sớm nhất.

2. Công nhận danh sách 100 thí sinh ở Bảng A và 100 thí sinh ở Bảng B đủ điều kiện tham dự Vòng thi thứ 02 – vòng thi tự luận. Danh sách chính thức vui lòng tải file Thông báo chính thức ở đầu trang. (Không thay đổi so với danh sách đã đăng).

II. VỀ CHỦ ĐỀ, PHƯƠNG THỨC DỰ THI VÒNG THI TỰ LUẬN

1. Chủ đề tự luận

1.1. Bảng A

- Chủ đề 1: Vai trò, vị trí, tiềm năng, thế mạnh của biển đảo Việt Nam trong sự nghiệp xây dựng, bảo vệ tổ quốc.

- Chủ đề 2: Lịch sử khai phá, chiếm hữu và khẳng định chủ quyền của Việt Nam đối với hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa.

- Chủ đề 3: Cơ sở pháp lý, những chứng cứ lịch sử, khẳng định chủ quyền đối với quần đảo Hoàng Sa và quần đảo Trường Sa của Việt Nam.

- Chủ đề 4: Trách nhiệm của tuổi trẻ trong sự nghiệp xây dựng, phát triển tiềm năng, thế mạnh của biển, đảo Việt Nam và bảo vệ chủ quyền, quyền chủ quyền của Việt Nam trên biển.

- Chủ đề 5: Cảm nhận về Hải quân nhân dân Việt Nam và hình tượng người chiến sỹ Hải quân nhân dân Việt Nam qua các thời kỳ.

1.2. Bảng B  

- Chủ đề 1: Quan điểm, chủ trương của Đảng, Nhà nước đối với vấn đề đấu tranh bảo vệ chủ quyền và các lợi ích hợp pháp, chính đáng của quốc gia trên biển, và giải quyết, xử lý các tranh chấp, bất đồng trên Biển Đông.

- Chủ đề 2: Cơ sở pháp lý, những chứng cứ lịch sử, khẳng định chủ quyền đối với quần đảo Hoàng Sa và quần đảo Trường Sa của Việt Nam.

- Chủ đề 3: Những nỗ lực của Đảng, Nhà nước ta trong việc đấu tranh bảo vệ chủ quyền và các lợi ích hợp pháp, chính đáng của quốc gia trên biển, và giải quyết, xử lý các tranh chấp, bất đồng trên Biển Đông từ khi thành lập Nước Việt Nam Dân chủ cộng hòa đến nay.

- Chủ đề 4: Trách nhiệm, nghĩa vụ của công dân Việt Nam trong việc đấu tranh bảo vệ chủ quyền và các lợi ích hợp pháp, chính đáng của quốc gia trên biển.

- Chủ đề 5: Ngày 07/05/2009, Trung Quốc gửi công hàm lên Tổng thư ký Liên Hợp quốc, cùng với bản đồ đường 9 đoạn, và đưa ra quan điểm cho rằng: “Trung Quốc có chủ quyền không thể chối cãi với các đảo ở Biển Đông và các vùng biển lân cận, và được hưởng các quyền chủ quyền và quyền tài phán đối với vùng nước liên quan cũng như đáy biển và lòng đất dưới đáy của vùng biển đó (xem bản đồ kèm theo). Lập trường trên đây đã được Chính phủ Trung Quốc đưa ra một cách nhất quán và được cộng đồng quốc tế biết đến rộng rãi.”.

Bằng hiểu biết của mình, hãy chứng minh quan điểm nêu trên là hoàn toàn sai trái và không được luật pháp quốc tế công nhận; chủ quyền và quyền chủ quyền đối với quần đảo Hoàng Sa, quần đảo Trường Sa là của Việt Nam.

2. Hướng dẫn cách trình bày

2.1. Hình thức thể hiện bài thi

- Bài dự thi được viết tay hoặc đánh máy vi tính một mặt trên khổ giấy A4, mỗi bài dự thi không quá 10 trang A4 (không bao gồm hình ảnh minh họa).

Quy định thể thức trình bày: font chữ Times New Roman, cỡ chữ 14; dãn dòng single; lề trên và lề dưới 2cm; lề phải 1,5 cm; lề trái 3 cm; có đánh số trang.

- Trang đầu của bài dự thi cần ghi rõ các thông tin sau đây: (1) Họ và tên; (2) ngày, tháng, năm sinh; (3) đơn vị công tác hoặc lớp, trường đang học; (4) địa chỉ liên lạc: số điện thoại, địa chỉ email.

Trang thứ 2, thí sinh trình bày ngắn gọn lý do lựa chọn chủ đề thể hiện; đối tượng mà bài tự luận hướng tới.

          2.2. Về lựa chọn chủ đề cho bài thi tự luận

          - Tùy theo bảng dự thi, thí sinh chọn 01 trong 05 chủ đề nêu trên để làm chủ để chính cho bài dự thi của mình. Trong phạm vi giới hạn của chủ đề cho trước thí sinh có thể viết về toàn bộ nội dung của chủ đề, hoặc chỉ chọn một phần, hoặc một lĩnh vực thuộc nội dung của chủ đề để trình bày (Trừ chủ đề 5 của Bảng B).

          Ví dụ:  Ở chủ đề 2, Bảng A “Lịch sử khai phá, chiếm hữu và khẳng định chủ quyền của Việt Nam đối với hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa.”, thí sinh có thể trình bày sâu những hiểu biết của mình về quá trình chiếm hữu và khẳng định chủ quyền của Việt Nam đối với hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa trong giai đoạn từ năm 1975 đến nay hoặc trong giai đoạn nhà nước phong kiến.

          Ở chủ đề 1, Bảng A “Vai trò, vị trí, tiềm năng, thế mạnh của biển đảo Việt Nam trong sự nghiệp xây dựng, bảo vệ Tổ quốc.”, thí sinh có thể lựa chọn trình bày về tất cả các tiềm năng, thế mạnh hoặc chỉ chọn trình bày về một thế mạnh riêng như: dầu khí, du lịch, hải sản, v.v...; hoặc chỉ nói về những điều mình yêu thích nhất đối với biển Việt Nam,

Ở chủ đề 3, Bảng B “Những nỗ lực của Đảng, Nhà nước ta trong việc đấu tranh bảo vệ chủ quyền và các lợi ích hợp pháp, chính đáng của quốc gia trên biển, và giải quyết, xử lý các tranh chấp, bất đồng trên Biển Đông từ khi thành lập Nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa đến nay.”, thí sinh có thể chỉ chọn trình bày về những nỗ lực của Đảng, Nhà nước ta trong việc đấu tranh bảo vệ chủ quyền và các lợi ích hợp pháp, chính đáng của quốc gia trên biển, và giải quyết, xử lý các tranh chấp, bất đồng trên Biển Đông trong một giai đoạn lịch sử nhất định.

          - Khuyến khích các thí sinh chọn một nội dung cụ thể trong chủ đề được chọn để trình bày.

          2.3. Về phương thức thể hiện bài dự thi

          Thi sinh thể hiện nội dung chủ đề mình lựa chọn bằng một trong ba hình thức sau đây:

          - Dưới dạng một bài viết nghiên cứu chuyên đề.

          - Dưới dạng một bài nói chuyện truyền đạt những kiến thức về chủ đề mình lựa chọn cho một đối tượng nhất định. Ví dụ: thuyết trình cho các đoàn viên trong chi đoàn; cho bạn bè; cho học sinh (đối với thí sinh là giáo viên); cho bà con, nhân dân nơi mình đang sống, v.v...

          - Viết thư cho một người bạn nước ngoài, hoặc người bạn của mình về chủ đề mình lựa chọn.

          2.4.  Về nguồn tài liệu tham khảo

          Các bài viết phải đảm bảo chưa từng tham dự và được giải ở các Cuộc thi khác.

          Thí sinh có thể tham khảo ở nhiều tài liệu, tuy nhiên, khi làm bài, thí sinh phải thực hiện bằng kiến thức tự thu thập và văn phong của mình, để bài thi thực sự là một văn bản của chính mình soạn thảo từ kiến thức bản thân thông qua học tập, nghiên cứu. Các nguồn thông tin, số liệu, cứ liệu lịch sử, có nguồn gốc cụ thể và được ghi rõ trong bài thi của mình (ở phần chú thích).

2.5. Về các tiêu chí chấm giải

 Điểm của bài thi tự luận tối đa là 100 điểm. Tiêu chí để Ban giám khảo chấm điểm các tác phẩm dự thi sẽ ưu tiên theo thứ tự sau:

- Nội dung trình bày chính xác, thuyết phục, phù hợp với đối tượng dự kiến hướng tới.

- Phương thức thể hiện chủ đề sáng tạo.

- Thể hiện rõ thái độ, quan điểm chính trị của cá nhân về vấn đề trình bày.

- Các vấn đề, cứ liệu lịch sử, dẫn chứng khoa học được nêu cụ thể, logic; số liệu về kết quả vấn đề trình bày được cập nhật, có nguồn chứng minh rõ ràng.

3. Thời gian, cách thức nhận bài thi

- Thời gian nhận bài thi tự luận từ 25/11/2018 đến hết ngày 10/12/2018.

- Chấm chọn và công bố danh sách 20 thí sinh được tham dự Vòng Chung kết xếp hạng của Cuộc thi trước ngày 30/12/2018.

- Thí sinh gửi bài dự thi bằng cả 02 hình thức sau đây:

+ Gửi bài dự thi bằng văn bản qua địa chỉ: Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Đắk Nông, Thị xã Gia Nghĩa, Tỉnh Đắk Nông; ngoài phong bì ghi rõ: Bài dự thi Cuộc thi tìm hiểu biển, đảo Việt Nam năm 2018

+ Gửi file mềm của bài dự thi (dưới dạng file word hoặc pdf) về địa chỉ thư điện tử: timhieubiendao@gmail.com; đối với bài dự thi viết tay, có thể quét bài dự thi thành file pdf, hoặc file ảnh nhưng không bắt buộc.

- Các bài thi tự luận sẽ được đăng tải trực tiếp trên trang điện tử của Cuộc thi http://timhieubiendao.daknong.vn sau khi kết thúc thời gian nhận bài (ngày 10/12/2018).

4. Cơ cấu, giải thưởng Vòng thi thứ 02 – vòng thi tự luận

Trao giải riêng cho từng bảng. Cơ cấu giải thưởng ở mỗi bảng như sau:

01 Giải nhất: 3.000.000 đồng

01 Giải nhì:  2.000.000 đồng/mỗi giải

01 Giải ba:   1.000.000 đồng/mỗi giải

07 Giải khuyến khích: 500.000 đồng/mỗi giải

Ngoài giải thưởng bằng tiền mặt thí sinh đạt giải sẽ được cấp Giấy chứng nhận. 10 thí sinh đạt giải ở mỗi bảng sẽ  tham dự Vòng thi thứ 3 - Vòng thi chung kết.

BTCCT

Video nổi bật

Xem thêm

Hỗ trợ: 02613 545 662

Đã là thành viên?

Chưa có tài khoản?

Thông báo

Vòng thi thứ nhất: Thi trắc nghiệm cá nhân đã kết thúc

Vòng thi thứ hai: Thi tự luận sẽ sớm được diễn ra

Thành viên mới?