Hỗ trợ: 02613 545 662

MẪU PHIẾU ĐĂNG KÝ DỰ THI

2019-02-12 15:09:48

Ban tổ chức đã gửi đến từng thí sinh đủ điều kiện thi Vòng Chung khảo Thể lệ và mẫu phiếu đăng ký dự thi, Tuy nhiên có nhiều thí sinh chưa nhận được. BTC Cuộc thi đăng tải Mẫu phiếu đăng ký để các thí sinh tải về và ghi danh. Lưu ý, hạn chót là ngày 15/2/2018 căn cứ theo dấu bưu điện.

Tải về tại đây:

Mẫu phiếu đăng ký

Video nổi bật

Xem thêm

Hỗ trợ: 02613 545 662

Đã là thành viên?

Chưa có tài khoản?

Thông báo

Vòng thi thứ nhất: Thi trắc nghiệm cá nhân đã kết thúc

Vòng thi thứ hai: Thi tự luận sẽ sớm được diễn ra

Thành viên mới?