Hỗ trợ: 02613 545 662

KHÔNG CÔNG NHẬN KẾT QUẢ THI ĐỐI VỚI CÁC THI SINH CÓ NHIỀU TÀI KHOẢN

2018-10-26 16:30:41

Thời gian vừa qua BTC đã ghi nhận một số trường hợp 01 thí sinh lập nhiều tài khoản để dự thi. Để đảm bảo sự công bằng cho các thí sinh BTC  thông báo:

1. Đề nghị các thí sinh chỉ thi một tài khoản duy nhất trong 02 tuần còn lại của vòng thi thứ nhất.

2. BTC sẽ không công nhận kết quả chung cuộc của các thí sinh có từ 02 tài khoản trở lên thi đồng thời ở 01 bảng, hoặc cả 02 bảng.

3. Từ tuần thứ 3 của Vòng thi thi trực tuyến Ban Tổ chức Cuộc thi sẽ kháo các tài khoản vi phạm (nếu phát hiện). Ngay cả khi xác định kết quả chung cuộc Ban Tổ chức Cuộc thi sẽ không tiếp nhận bất cứ một khiếu nại nào của các thí sinh có từ 02 tài khoản trở lên.

Trân trọng!

Video nổi bật

Xem thêm

Hỗ trợ: 02613 545 662

Đã là thành viên?

Chưa có tài khoản?

Thông báo

Vòng thi thứ nhất: Thi trắc nghiệm cá nhân đã kết thúc

Vòng thi thứ hai: Thi tự luận sẽ sớm được diễn ra

Thành viên mới?