Hỗ trợ: 02613 545 662

ĐIỂM TỔNG HỢP CỦA CÁC THÍ SINH THAM GIA VÒNG CHUNG KHẢO

2019-03-20 23:55:55

ĐIỂM TỔNG HỢP CỦA CÁC THÍ SINH THAM GIA VÒNG CHUNG KHẢO

BAN TỔ CHỨC CUỘC THI CÔNG BỐ KẾT QUẢ CÁC VÒNG THI CỦA CÁC THÍ SINH THAM GIA VÒNG CHUNG KHẢO

Điểm xếp hạng trao giải được tính như sau:

Điểm xếp hạng = điểm Vòng 1 + (điểm Vòng 2 x 2) + (điểm Vòng 3 x 3)

Trong đó: Điểm Vòng thi trắc nghiệm sẽ được quy đổi theo tỷ lệ tương ứng về 100 điểm. Ví dụ Thí sinh A đạt tổng điểm Vòng 01 là 720 điểm, sẽ được quy đổi theo tỷ lệ tương ứng thành 90 điểm.

Điểm vòng thi trắc nghiệm được ghi nhận theo kết quả tổng hợp của hệ thống máy tính. 

Quyết định của Ban Tổ chức Cuộc thi là quyết định cuối cùng. 

Các thi sinh cần trao đổi thông tin, gửi về email timhieubiendao@gmail.com hoặc qua Fanpage của Cuộc thi

KẾT QUẢ CỦA 10 THÍ SINH Ở BẢNG A


 

KẾT QUẢ CỦA 10 THÍ SINH Ở BẢNG B


 

Trân trọng!

 

 

Video nổi bật

Xem thêm

Hỗ trợ: 02613 545 662

Đã là thành viên?

Chưa có tài khoản?

Thông báo

Vòng thi thứ nhất: Thi trắc nghiệm cá nhân đã kết thúc

Vòng thi thứ hai: Thi tự luận sẽ sớm được diễn ra

Thành viên mới?